Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
67/2020 2020-12-22 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
66/2020 2020-12-22 Przeniesienie praw i obowiązków - Umowa dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp w Brudzewie
65/2020 2020-12-11 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZE PAK SA
64/2020 2020-12-09 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 9 grudnia 2020 roku
63/2020 2020-12-09 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 9 grudnia 2020 roku
62/2020 2020-12-07 Informacje na temat osób powołanych do składu Rady Nadzorczej ZE PAK SA
61/2020 2020-12-07 Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA
60/2020 2020-12-03 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 1 grudnia 2020 roku
59/2020 2020-12-02 Informacja o zaniechaniu działań zmierzających do eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego
58/2020 2020-12-01 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 1 grudnia 2020 roku
57/2020 2020-12-01 Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA
56/2020 2020-11-12 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
55/2020 2020-11-12 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku
54/2020 2020-11-05 Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA
53/2020 2020-11-04 Rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZE PAK SA
52/2020 2020-11-03 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
51/2020 2020-11-03 Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ZE PAK SA
50/2020 2020-10-23 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki
49/2020 2020-10-23 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki
48/2020 2020-10-05 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki
47/2020 2020-10-05 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki
46/2020 2020-10-02 Informacja o uzyskaniu odstępstwa od granicznych wielkości emisji dla elektrowni Pątnów i elektrowni- Konin
45/2020 2020-09-23 Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz ich szacunkowym wpływie na wyniki finansowe
44/2020 2020-09-23 Umowa dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp w Brudzewie
43/2020 2020-09-21 Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA
42/2020 2020-09-18 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 17 września 2020 roku
41/2020 2020-09-17 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 17 września 2020 roku
40/2020 2020-09-17 Informacja o szacowanej wysokości rezerw związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w GK ZE PAK SA
39/2020 2020-08-31 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku
38/2020 2020-08-20 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
37/2020 2020-08-11 Informacja o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych
36/2020 2020-08-03 Rozpoczęcie działań zmierzających do likwidacji spółki zależnej
35/2020 2020-06-22 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki
34/2020 2020-06-22 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki
33/2020 2020-06-22 Zmiany w organach Spółki
32/2020 2020-06-19 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 19 czerwca 2020 roku
31/2020 2020-06-19 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 19 czerwca 2020 roku
30/2020 2020-06-19 Informacje na temat osób powołanych do składu Rady Nadzorczej ZE PAK SA
29/2020 2020-06-19 Powołanie członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA
28/2020 2020-06-19 Decyzja w sprawie odkrywki Tomisławice
27/2020 2020-06-18 Rezygnacja z Rady Nadzorczej ZE PAK SA
26/2020 2020-06-18 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
25/2020 2020-06-09 Rezygnacja z Rady Nadzorczej ZE PAK SA
24/2020 2020-05-28 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 roku
23/2020 2020-05-25 Rezygnacja z Rady Nadzorczej ZE PAK SA
22/2020 2020-05-22 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
21/2020 2020-05-18 Informacja o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych
20/2020 2020-05-13 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki
19/2020 2020-05-13 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki
18/2020 2020-05-11 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku