Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 28/2020

Decyzja w sprawie odkrywki Tomisławice

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 34/2014, 10/2012 i nr 3/2019 oraz informacji na temat postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice zawartych w kolejnych raportach okresowych, Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2020 roku Spółka powzięła informację o wydaniu, na posiedzeniu niejawnym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, wyroku oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej wydanej w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez Wójta Gminy Wierzbinek związanej z eksploatacją odkrywki węgla brunatnego Tomisławice.

 

Sprawa rozpoznawana była przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na skutek skargi organizacji ekologicznej oraz osoby fizycznej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koninie, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej wydanej w dniu
7 sierpnia 2007 roku przez Wójta Gminy Wierzbinek.

Po kilkuletnim postępowaniu przed sądami administracyjnymi sprawa ponownie wróciła do  rozpoznania przez SKO w Koninie, które ostatecznie odmówiło stwierdzenia nieważności ww. decyzji  środowiskowej Wójta Gminy Wierzbinek.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, datowany na 18 czerwca 2020 roku   oznacza tym samym, że decyzja środowiskowa wydana w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez Wójta Gminy Wierzbinek, cały czas pozostaje w obrocie prawnym. PAK KWB Konin SA (spółka zależna od Spółki) oczekuje na doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Stronom przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel   – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Lisowski  – Wiceprezes Zarządu

powrót