Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
30/2019 2019-12-06 Wyniki aukcji rynku mocy
29/2019 2019-10-23 Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki
28/2019 2019-10-10 Powołanie na Prezesa Zarządu ZE PAK SA
27/2019 2019-09-28 Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki
26/2019 2019-09-28 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
25/2019 2019-09-06 Zawarcie znaczącej umowy na dostawę ciepła dla miasta Konin
24/2019 2019-08-07 Stanowisko Zarządu ZE PAK S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZE PAK S.A., ogłoszonego w dniu 30 lipca 2019 r. przez Argumenol Investment Company Limited
23/2019 2019-07-02 Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA
22/2019 2019-06-28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 26 czerwca 2019 roku
21/2019 2019-06-27 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 26 czerwca 2019 roku
20/2019 2019-05-29 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
19/2019/K 2019-05-13 Korekta raportu bieżącego 19/2019
19/2019 2019-05-10 Powołanie nowego członka Zarządu ZE PAK SA
18/2019 2019-04-23 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
17/2019 2019-04-19 Aktualizacja informacji o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2018 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz informacja o innych zdarzeniach o jednorazowym charakterze i szacunkowych wynikach finansowych za 2018
16/2019 2019-04-16 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA rozpoczętym w dniu 29 marca 2019 i kontynuowanym po przerwie w dniu 15 kwietnia 2019 roku
15/2019 2019-04-16 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 15 kwietnia 2019 roku
14/2019 2019-04-15 Powołanie nowej Rady Nadzorczej ZE PAK SA
13/2019 2019-04-12 Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A.
12/2019 2019-04-11 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
11/2019 2019-04-04 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
10/2019 2019-03-29 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach
9/2019 2019-03-26 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
8/2019 2019-03-08 Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku
7/2019 2019-03-08 Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2018 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz ich szacunkowym wpływie na wyniki finansowe
6/2019 2019-02-26 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA na żądanie akcjonariusza
5/2019 2019-02-22 Uruchomienie wielocelowego limitu kredytowego
4/2019 2019-01-30 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
3/2019 2019-01-23 Decyzja w sprawie odkrywki Tomisławice
2/2019 2019-01-11 Informacje na temat osoby powołanej do składu Zarządu ZE PAK SA
1/2019 2019-01-10 Zmiany w Zarządzie ZE PAK S.A.