Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
20/2017 2017-12-22 Przedłużenie współpracy Grupy Kapitałowej ZE PAK SA z Polkomtel sp. z o.o.
19/2017 2017-11-30 Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Odkrywki Ościsłowo
18/2017 2017-10-24 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 21 października 2017 roku
17/2017 2017-10-21 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 21 października 2017 roku
16/2017 2017-10-21 Powołanie członka Rady Nadzorczej ZE PAK SA i powołanie Komitetu Audytu
15/2017 2017-10-03 Informacja nt. zwiększenia rezerwy dotyczącej segmentu wydobycia
14/2017 2017-09-24 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
13/2017 2017-08-01 Otwarcie postępowań likwidacyjnych 4 spółek zależnych
12/2017 2017-06-30 Uzupełnienie informacji na temat Rady Nadzorczej ZE PAK SA nowej kadencji
11/2017 2017-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 28 czerwca 2017 roku
10/2017 2017-06-29 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 28 czerwca 2017 roku
9/2017 2017-06-29 Powołanie członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA nowej kadencji
8/2017 2017-06-28 Informacja o wypłacie dywidendy przez ZE PAK SA
7/2017 2017-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
6/2017 2017-05-19 Wybór biegłego rewidenta
5/2017 2017-05-19 Propozycja Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto ZE PAK SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku
4/2017 2017-04-26 Zamiar potencjalnej sprzedaży aktywów
3/2017 2017-03-14 Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie Odkrywki Ościsłowo
2/2017/K 2017-03-06 Korekta raportu bieżącego nr 2/2017: Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA
2/2017 2017-03-03 Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA
1/2017 2017-01-05 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej