Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
42/2022 2022-12-30 Aktualizacja informacji o wpływie nowych regulacji prawnych na sytuację finansową spółki
41/2022 2022-12-22 Zawarcie przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. umowy pożyczki preferencyjnej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
40/2022 2022-12-19 Zawarcie aneksu nr 4 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
39/2022 2022-12-02 Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego
38/2022 2022-11-18 Informacja o wpływie nowych regulacji prawnych na sytuację finansową spółki
37/2022 2022-11-18 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku
36/2022 2022-10-31 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej
35/2022 2022-10-31 Wypowiedzenie umowy o współpracy z MS Innovation Impulse GMBH
34/2022 2022-10-05 Zawarcie dokumentów zabezpieczeń związanych z umową kredytu oraz zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA)
33/2022 2022-09-26 Zawarcie aneksu nr 3 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
32/2022 2022-09-26 Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2022 roku zdarzeń o jednorazowym charakterze oraz ich szacunkowym wpływie na wyniki finansowe
31/2022 2022-09-20 Zawarcie przez Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi sp. z o.o. umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
30/2022 2022-09-06 Zawarcie umowy pożyczki przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
29/2022 2022-08-29 Podjęcie decyzji o nabyciu przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego
28/2022 2022-08-08 Zawarcie przez ZE PAK S.A. ze spółką Ørsted Wind Power A/S umowy ramowej oraz aneksu do umowy wspólników
27/2022 2022-07-26 Wyrok WSA w Warszawie – koncesja na wydobywanie węgla brunatnego
26/2022 2022-07-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 30 czerwca 2022 roku
25/2022 2022-06-30 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 30 czerwca 2022 roku
24/2022 2022-06-27 Podjęcie decyzji przez ZE PAK S.A. o zawarciu aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o.
23/2022 2022-06-15 Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na budowę zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi
22/2022 2022-06-14 Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA
21/2022 2022-06-10 Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego
20/2022 2022-06-03 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA
19/2022 2022-05-23 Zwiększenie limitu dostępnego finansowania w umowie kredytowej zawartej przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.
18/2022 2022-04-26 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
17/2022 2022-04-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 22 kwietnia 2022 roku
16/2022/K 2022-04-25 Korekta raportu bieżącego nr 16/2022:Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 22 kwietnia 2022 roku
16/2022 2022-04-22 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 22 kwietnia 2022 roku
15/2022 2022-04-14 Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2021 rok zdarzeń jednorazowych oraz ich szacunkowym wpływie na wyniki finansowe
14/2022 2022-04-13 Nabycie kolejnych spółek projektowych od Ørsted Wind Power A/S
13/2022 2022-04-11 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
12/2022 2022-03-30 Rezygnacja z Rady Nadzorczej ZE PAK SA
11/2022 2022-03-30 Zawarcie przez ZE PAK S.A. ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
10/2022 2022-03-25 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA
9/2022 2022-03-14 Informacje na temat osób powołanych do składu Rady Nadzorczej ZE PAK SA
8/2022 2022-03-11 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 10 marca 2022 roku
7/2022 2022-03-10 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 10 marca 2022 roku
6/2022 2022-03-10 Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA
5/2022 2022-03-08 Nabycie spółek projektowych oraz zawarcie umowy wspólników z Ørsted Wind Power A/S
4/2022 2022-03-04 Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego
3/2022 2022-02-25 Podjęcie przez spółkę zależną ZE PAK S.A. tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. decyzji o zaciągnięciu pożyczki oraz udzieleniu pożyczek spółkom projektowym w celu realizacji projektu wiatrowego
2/2022 2022-02-11 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A.
1/2022 2022-01-26 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022