Strona główna ZE PAK S.A.

Istotne transakcje

Istotne transakcje

Istotne transakcje

Realizując obowiązek wynikający z rozdziału 4b, w szczególności art. 90i ustawy z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  ofercie  publicznej  i  warunkach wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz o spółkach  publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 623) Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA niniejszym publikuje informacje o zawarciu istotnych transakcji:


1. Pożyczki wewnątrzgrupowe