Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
17/2024 2024-06-28 Informacje na temat osób powołanych w skład zarządu ZE PAK SA VIII kadencji
16/2024 2024-06-27 Nabycie udziałów spółek prowadzących projekty wiatrowe przez ZE PAK SA
15/2024 2024-06-25 Prawomocny wyrok w sprawie odkrywki Tomisławice
14/2024 2024-06-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 24 czerwca 2024 roku
13/2024 2024-06-24 Powołanie członków Zarządu ZE PAK SA nowej kadencji
12/2024 2024-06-24 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 24 czerwca 2024 roku
11/2024 2024-06-24 Powołanie nowych członkiń Rady Nadzorczej ZE PAK SA
10/2024 2024-06-21 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
9/2024 2024-06-19 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
8/2024 2024-05-28 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA
7/2024 2024-04-24 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
6/2024 2024-04-19 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
5/2024 2024-04-19 Szacunek wyników za 2023 rok oraz informacja o istotnych zdarzeniach o jednorazowym charakterze wpływających na wyniki
4/2024 2024-04-11 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
3/2024 2024-04-11 Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2023 roku zdarzenia o jednorazowym charakterze
2/2024 2024-01-23 Powołanie do Zarządu ZE PAK SA
1/2024 2024-01-17 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024