Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
28/2023 2023-12-21 Pozwolenie zintegrowane – postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego
27/2023 2023-12-20 Zmiana dotycząca przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych
26/2023 2023-11-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 28 listopada 2023 roku
25/2023 2023-11-28 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 28 listopada 2023 roku
24/2023/K 2023-11-27 Korekta raportu bieżącego nr 24/2023: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku
24/2023 2023-11-24 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku
23/2023 2023-11-20 Zgody organów nadzorczych dotyczące projektu budowy bloku CCGT w Adamowie
22/2023 2023-11-20 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy generalnego wykonawstwa oraz umowy serwisowej dotyczących budowy bloku CCGT klasy 600 MW na terenie elektrowni Adamów
21/2023 2023-10-31 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA
20/2023 2023-08-10 Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2023 roku zdarzeń o jednorazowym charakterze
19/2023 2023-07-03 Zawarcie aneksu nr 5 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz zbycie udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
18/2023 2023-06-27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku
17/2023 2023-06-26 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku
16/2023 2023-06-14 Podjęcie przez PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o. decyzji o zaciągnięciu pożyczki udzielonej przez Cyfrowy Polsat S.A. w celu finansowania projektu budowy farmy wiatrowej
15/2023 2023-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA
14/2023 2023-05-25 Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2023 roku zdarzenia o jednorazowym charakterze oraz jego szacunkowym wpływie na wyniki finansowe
13/2023 2023-05-24 Pozwolenie zintegrowane – oddalenie skargi Greenpeace Polska na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska
12/2023 2023-05-22 Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji Ministra Klimatu i Środowiska
11/2023 2023-05-18 Zawiadomienie o udziale w ogólnej liczbie głosów
10/2023 2023-04-20 Zawarcie przez Park Wiatrowy Pałczyn 1 sp. z o.o. umowy kredytu z BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
9/2023 2023-04-14 Nabycie projektu wiatrowego oraz zawarcie umowy pożyczki przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
8/2023 2023-04-13 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK SA
7/2023 2023-03-28 Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na sprzedaż 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem
6/2023 2023-03-07 Zawarcie porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia spółki celowej na potrzeby związane z projektem budowy elektrowni jądrowej
5/2023 2023-02-21 Zawarcie przez PAK-PCE Stacje H2 sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4/2023 2023-02-08 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem”
3/2023 2023-02-03 Zawiadomienie o wyborze PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na wykonawcę zadania w postępowaniu publicznym pn. „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem”
2/2023 2023-01-27 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
1/2023 2023-01-09 Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji