Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
17/2012 2012-12-06 Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych oraz zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
16/2012 2012-12-05 Nabycie akcji własnych w związku z wykonaniem opcji stabilizacyjnej
15/2012 2012-12-04 Podsumowanie transakcji stabilizacyjnych
14/2012 2012-11-27 Wybór biegłego rewidenta
13/2012 2012-11-13 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej
12/2012 2012-11-12 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
11/2012 2012-11-08 Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji
10/2012 2012-11-07 Wyrok w sprawie odkrywki Tomisławice
9/2012 2012-11-02 Nabycie znacznego pakietu akcji
8/2012 2012-11-02 Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych oraz zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
7/2012 2012-11-02 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
6/2012 2012-10-29 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i B1 Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.
5/2012 2012-10-26 Asymilacja i rejestracja akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w KDPW
4/2012 2012-10-26 Dopuszczenie akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz rejestracja akcji przez KDPW
3/2012 2012-10-26 Złożenie wniosku o dopuszczenie oraz wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii A1 i B1
2/2012 2012-10-22 Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
1/2012 2012-10-17 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji