Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 40/2020

Informacja o szacowanej wysokości rezerw związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w GK ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

           

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Konin-Konin SA („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 18 maja 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku, informuje iż szacowana wysokość rezerw związana z restrukturyzacją zatrudnienia w PAK KWB Konin SA, PAK KWB Adamów SA oraz PAK Górnictwo Sp. z o.o. (spółki zależne od Spółki) wynosi łącznie 2,8 mln zł, z czego na PAK KWB Konin SA przypada 1 mln zł, na PAK KWB Adamów SA – 0,7 mln zł, a na PAK Górnictwo Sp. z o.o. – 1,1 mln zł.

                 

Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanych rezerw oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostaną podane w sprawozdaniach finansowych Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel   – Wiceprezes Zarządu

Paweł Markowski  – Wiceprezes Zarządu

powrót