Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
14/2021 2021-04-29 Informacja o odstąpieniu od umowy dotyczącej rozbiórki obiektów w Elektrowni Adamów
13/2021 2021-04-12 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
12/2021 2021-04-09 Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji
11/2021 2021-04-06 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
10/2021 2021-03-16 Postanowienie w sprawie decyzji Ministra Klimatu (dostosowanie do kBAT)
9/2021 2021-03-12 Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie projektu budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70MWp w Brudzewie
8/2021 2021-03-12 Zawarcie umowy sprzedaży energii (PPA)
7/2021 2021-03-03 Informacje na temat osób powołanych do składu Zarządu ZE PAK SA
6/2021 2021-03-02 Powołanie do Zarządu ZE PAK SA
5/2021 2021-01-29 Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie projektu inwestycyjnego w Elektrowni Konin
4/2021 2021-01-26 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
3/2021 2021-01-21 Postanowienie WSA w sprawie wstrzymania wykonania decyzji Ministra Klimatu
2/2021 2021-01-18 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 18 stycznia 2021 roku
1/2021 2021-01-18 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 18 stycznia 2021 roku