Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
32/2021 2021-12-23 Nabycie projektu wiatrowego przez PAK Polska Czysta Energia sp. z o.o.
31/2021 2021-12-20 Zawarcie przez ZE PAK S.A. ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
30/2021 2021-12-20 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia przez ZE PAK S.A. rozmów z Cyfrowy Polsat S.A. na temat potencjalnej możliwości współpracy w realizacji strategii Spółki w obszarze rozwoju projektów związanych z wytwarzaniem energii w źródłach niskoemisyjnych i zeroemisyjnych oraz wytwarzania i wykorzystania zielonego wodoru.
29/2021 2021-12-20 Wstępne wyniki aukcji rynku mocy
28/2021/K 2021-12-16 Korekta raportu bieżącego nr 28/2021: Wyniki aukcji rynku mocy
28/2021 2021-12-16 Wyniki aukcji rynku mocy
27/2021 2021-10-14 Zawarcie Listu intencyjnego z Orsted Wind Power
26/2021 2021-10-04 Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA
25/2021 2021-08-31 Zawarcie umowy o współpracy z MS Innovation Impulse GMBH
24/2021 2021-08-23 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Projekt farmy fotowoltaicznej Przykona
23/2021 2021-08-18 Nabycie projektu wiatrowego przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.
22/2021 2021-07-21 Decyzja środowiskowa dla wytwórni wodoru
21/2021 2021-07-19 Powiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Spółki
20/2021 2021-07-15 Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji
19/2021 2021-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 28 czerwca 2021 roku
18/2021 2021-06-28 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 28 czerwca 2021 roku
17/2021 2021-06-23 Zawarcie umowy kredytowej przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.
16/2021 2021-06-04 Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji
15/2021 2021-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
14/2021 2021-04-29 Informacja o odstąpieniu od umowy dotyczącej rozbiórki obiektów w Elektrowni Adamów
13/2021 2021-04-12 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
12/2021 2021-04-09 Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji
11/2021 2021-04-06 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
10/2021 2021-03-16 Postanowienie w sprawie decyzji Ministra Klimatu (dostosowanie do kBAT)
9/2021 2021-03-12 Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie projektu budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70MWp w Brudzewie
8/2021 2021-03-12 Zawarcie umowy sprzedaży energii (PPA)
7/2021 2021-03-03 Informacje na temat osób powołanych do składu Zarządu ZE PAK SA
6/2021 2021-03-02 Powołanie do Zarządu ZE PAK SA
5/2021 2021-01-29 Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie projektu inwestycyjnego w Elektrowni Konin
4/2021 2021-01-26 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
3/2021 2021-01-21 Postanowienie WSA w sprawie wstrzymania wykonania decyzji Ministra Klimatu
2/2021 2021-01-18 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 18 stycznia 2021 roku
1/2021 2021-01-18 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 18 stycznia 2021 roku