Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 28/2023

Pozwolenie zintegrowane – postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku, 12/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku oraz 13/2023 z dnia 24 maja 2023 roku, ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 roku otrzymał informację, że Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) na posiedzeniu niejawnym, które odbyło się 12 grudnia 2023 roku, wydał Postanowienie, znak III OZ 609/23, w którym potwierdził, że wniosek Fundacji Greenpeace Polska o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Fundacji Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 roku, znak: DIŚ-III.435.12.2020.AŻ.1. Sygn.akt: IV SA/Wa 166/23 nie miał uzasadnionych podstaw.

 

Postanowienie NSA potwierdza, że Spółka nadal może prowadzić eksploatacje bloku energetycznego 474 MW  z zastosowaniem wskazanych wyżej odstępstw.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel -Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót