Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 9/2023

Nabycie projektu wiatrowego oraz zawarcie umowy pożyczki przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd spółki ZE PAK S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (tj. spółka zależna od Spółki) („PAK-PCE”) nabyła od Polish Wind Holdings B.V., spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Królestwa Niderlandów („Sprzedający”) 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Eviva Drzeżewo sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku („Spółka Projektowa”). 

 

PAK-PCE nabyła udziały Spółki Projektowej od Sprzedającego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na realizacji instalacji OZE w obrębie gminy Główczyce, Damnica, Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”).

 

Przedsięwzięcie Inwestycyjne przewiduje budowę zespołu farm wiatrowych o mocy efektywnej 88 MW. Warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję farmy na około 240 GWh/rok. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy turbinach wiatrowych. Przewidywany termin uruchomienia Przedsięwzięcia Inwestycyjnego to czwarty kwartał 2025 roku. Łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją Przedsięwzięcia Inwestycyjnego wyniosą około 920 mln PLN.

 

W związku z nabyciem Spółki Projektowej, PAK-PCE podpisała umowę pożyczki („Umowa”) z Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której PAK-PCE została udostępniona pożyczka w kwocie do 99 mln PLN, która będzie mogła zostać wypłacona w złotych polskich lub euro na warunkach określonych w Umowie („Pożyczka”). Zgodnie z zapisami Umowy, termin spłaty Pożyczki został ustalony do dnia 31 grudnia 2025 roku. Warunki finansowe oraz pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Janiszowski – Wiceprezes Zarządu

powrót