Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 20/2023

Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2023 roku zdarzeń o jednorazowym charakterze

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

ZE PAK SA („Spółka”), w związku z pracami nad sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2023 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informację o rozpoznaniu w drugim kwartale 2023 roku zdarzeń o jednorazowym charakterze wpływających na wyniki grupy kapitałowej ZE PAK SA.

   

Zdarzenia dotyczą spółek zależnych PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. (PAK-PCE) i wynikają z: (1) zaliczenia w ciężar kosztów II kwartału 2023 roku jednorazowych korekt w odniesieniu do rozliczeń z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz (2) ujęcia wycen zawartych między spółkami zależnymi PAK-PCE a Cyfrowym Polsatem SA (CP) kontraktów PPA (Power Purchase Agreement) na sprzedaż energii.

   

Wymienione powyżej czynniki miały niegotówkowy, negatywny wpływ na wyniki a ich łączny szacunkowy wpływ na wynik EBITDA wynosi 56,4 miliony złotych.

   

Zarząd Spółki zaznacza, że po 3 lipca 2023 roku (tj. po przejęciu kontroli nad PAK-PCE przez CP) Spółka będzie konsolidowała wynik PAK-PCE stosownie do posiadanego udziału w strukturze.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót