Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 23/2021

Nabycie projektu wiatrowego przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2021 roku PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) podpisała z KI Foundation z siedzibą na Malcie, umowę nabycia 100% udziałów spółki celowej Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, realizującej projekt budowy farmy wiatrowej.

 

Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 7 turbin wiatrowych o łącznej mocy 17,5 MW, w miejscowości Kazimierz Biskupi, w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni Pątnów („Farma”). Korzystne warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję Farmy na blisko 60 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych i przyłączenie Farmy do sieci. Przewidywany termin uruchomienia Farmy to III kwartał 2023 roku. Łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją Farmy wyniosą blisko 150 mln zł. W 2019 roku Farma wygrała aukcję na sprzedaż dla wytwórców energii odnawialnej, w której zakontraktowano łącznie 0,55 TWh energii elektrycznej w okresie 15 lat, począwszy od 2023 roku, z ceną referencyjną na poziomie 214,47 zł/MWh (indeksowaną zgodnie z zasadami aukcji oze).

 

Nabycie Farmy jest pierwszym krokiem w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w obszarze energetyki wiatrowej oraz przyczynia się do pozyskania kompetencji w obszarze zarządzania projektami w tej dziedzinie. Spółka zamierza realizować projekty z zakresu energetyki wiatrowej na bazie własnego zasobu terenów pogórniczych ale nie wyklucza również kolejnych transakcji nabycia zewnętrznych projektów.

         

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót