Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 16/2021

Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z  uzasadnieniem w sprawie ze skargi Fundacji Greenpeace Polska na decyzję Ministra Klimatu z dnia 4 sierpnia 2020 roku, w przedmiocie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw w Elektrowni Pątnów II.

 

Zgodnie z treścią ww. orzeczenia uchylono zaskarżoną decyzję z uwagi na wydanie jej z naruszeniem przepisów prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia. Orzeczenie wskazuje, że Minister Klimatu i Środowiska powinien ponownie przeprowadzić postępowanie i wydać nową decyzję, uwzględniając zalecenia, które zostały zawarte w uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny  – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót