Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 28/2021

Wyniki aukcji rynku mocy

          

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 roku w wyniku aukcji rynku mocy („Aukcja”) na rok dostaw 2026, zawarta została umowa mocową na 17 lat dostaw, kontraktując 493MW obowiązku mocowego („OM”) dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej.

 

Cena zamknięcia Aukcji, która zakończyła się w 1. rundzie, mieści się w przedziale od 367,05 zł/kW/rok do 400,40 zł/kW/rok. Ostateczna cena zamknięcia Aukcji zostanie podana do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA w terminie trzech dni roboczych.

 

Po publikacji PSE SA, Spółka poinformuje o cenie zamknięcia aukcji mocy.

 

Wygrana w Aukcji oznacza, że moc dyspozycyjna wynikająca z OM będzie pozostawała w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu lub do dostawy określonej mocy do systemu w okresie objętym umową mocową.

 

Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia Aukcji. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Powyższe dane nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót