Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 21/2021

Powiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Spółki 

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 19 lipca 2021 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR od spółki ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED („Akcjonariusz”), będącej podmiotem blisko związanym z osobą pełniącą obowiązki zarządcze – Panem Zygmuntem Solorzem - Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Powiadomienie dotyczy zawarcia przez Akcjonariusza umowy zastawu na 33 523 911 akcjach Spółki.


Kopia powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót