Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 32/2021

Nabycie projektu wiatrowego przez PAK Polska Czysta Energia sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

ZEPAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 roku PAK Polska Czysta Energia sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) podpisała z VPL Projects sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinie, umowę nabycia 100% udziałów w dwóch spółkach projektowych realizujących projekt budowy farmy wiatrowej.

   

Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 4 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,6 MW, w miejscowości Miłosław w województwie Wielkopolskim („Farma”). Warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję Farmy na blisko 38 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych i przyłączenie Farmy do sieci. Przewidywany termin uruchomienia Farmy to III kwartał 2023 roku. Łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją Farmy wyniosą blisko 100 mln zł. W 2019 roku Farma wygrała aukcję na sprzedaż dla wytwórców energii odnawialnej.

   

W dniu dzisiejszym podpisano również umowy na dostawę turbin i wykonanie prac budowlanych na Farmie.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót