Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2019/K

Korekta raportu bieżącego 19/2019

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka") informuje, że w załączniku do raportu bieżącego nr 19/2019, na skutek pomyłki pisarskiej, pojawił się błąd w zakresie dat pracy Pana Pawła Lisowskiego w Krosglass SA.

 

W raporcie nr 19/2019 napisano:

Krosglass SA (2002-2007) – Prezes Zarządu huty będącej jedynym w kraju producentem włókna szklanego

 

Powinno być:

Krosglass SA (2007-2009) – Prezes Zarządu huty będącej jedynym w kraju producentem włókna szklanego

 

W załączeniu Spółka przekazuje poprawiony życiorys.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Członek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót