Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 30/2019

Wyniki aukcji rynku mocy

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) niniejszym raportem informuje o wynikach aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2024, przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2019 roku („Aukcja”), w której uczestniczyły aktywa z Grupy ZE PAK SA.

 

Grupa zakontraktowała łącznie 628MW obowiązku mocowego („OM”). Cena zamknięcia Aukcji, która zakończyła się w 5 rundzie, mieści się w przedziale od 235,91zł/kW/rok do 269,58 zł/kW/rok. Cena zamknięcia Aukcji zostanie podana do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA w  terminie określonym w Ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy („Ustawa”) .

 

Aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK SA, uczestniczące w Aukcji jako istniejące jednostki wytwórcze zawarły umowy mocowe na  jeden rok dostaw, kontraktując w ten sposób łączny obowiązek mocowy w ilości 588MW.

Ponadto, w wyniku Aukcji Grupa ZE PAK SA zawarła umowę mocową na 17 lat  dostaw, kontraktując 40MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej (z uwzględnieniem tzw. „green bonus”).

 

Wygrana w Aukcji oznacza, że moc dyspozycyjna wynikająca z OM będzie pozostawała w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu lub do dostawy określonej mocy do systemu w okresie  objętym umową mocową.

 

Ze względu na przepisy Art. 39 Ustawy, mówiące o tym, że to Prezes URE ogłasza ostateczne wyniki aukcji, powyższy zakontraktowany OM dla Grupy nie jest ostateczny, a zawarte w wyniku wygranej aukcji głównej na 2024 rok umowy mocowe są do czasu tego ogłoszenia warunkowe.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót