Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 24/2019

Stanowisko Zarządu ZE PAK S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZE PAK S.A., ogłoszonego w dniu 30 lipca 2019 r. przez Argumenol Investment Company Limited

 

Podstawa prawna:

Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przekazuje w załączeniu swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZE PAK S.A. ogłoszonego w dniu 30 lipca 2019 roku przez Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót