Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 3/2019

Decyzja w sprawie odkrywki Tomisławice

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 34/2014 i 10/2012 oraz informacji na temat postępowania sądowego dotyczącego decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice zawartych w kolejnych raportach okresowych, Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2019 roku Spółka powzięła informację o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej wydanej w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez Wójta Gminy Wierzbinek związanej z eksploatacją odkrywki węgla brunatnego Tomisławice.

 

Sprawa rozpatrywana była przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie ponownie na skutek orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który po kilkuletnim postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchylił ostatecznie poprzednią decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 marca 2009 roku odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej.  

 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, datowana na 18 stycznia 2019 roku,  oznacza tym samym, że decyzja środowiskowa wydana w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez Wójta Gminy Wierzbinek cały czas pozostaje w obrocie prawnym. PAK KWB Konin SA (spółka zależna od Spółki) oczekuje na doręczenie decyzji wraz z uzasadnieniem. Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Ginel  – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

powrót