Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2022

Zwiększenie limitu dostępnego finansowania w umowie kredytowej zawartej przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) („Kredytobiorca”) zwiększyła kwotę dostępnego finansowania w Umowie zawartej z bankiem EFG Bank Ltd. z siedzibą w Zurychu. Kwota dostępnego kredytu została zwiększona o 125 mln złotych tj. do kwoty 300 mln złotych. Pozyskane środki będą służyły finansowaniu projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzania i wykorzystania zielonego wodoru, realizowanych przez spółki zależne od Kredytobiorcy. Warunki finansowe oraz pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Woźny –Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót