Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

14.11.2019 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
15.10.2019 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za III kwartał 2019 roku
19.09.2019 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
20.08.2019 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
26.06.2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
10.06.2019 "record day" dla WZA planowanego na 26 czerwca 2019
15.05.2019 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
26.04.2019 Publikacja skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2018
26.04.2019 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
15.04.2019 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
12.03.2019 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego za 2018 rok