Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

26.11.2021 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku
27.10.2021 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
24.09.2021 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku
25.08.2021 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
28.06.2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
12.06.2021 ''record day'' dla WZA planowanego na 28 czerwca 2021 roku
28.05.2021 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku
28.04.2021 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
19.04.2021 Publikacja skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2020
19.04.2021 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
10.03.2021 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego za 2020 rok