Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

29.11.2023 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku
29.10.2023 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
28.09.2023 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku
29.08.2023 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I półrocze 2023 roku
26.06.2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
10.06.2023 'record day' dla WZA planowanego na 26 czerwca 2023
30.05.2023 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku
30.04.2023 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
27.04.2023 Publikacja skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2022
27.04.2023 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
28.03.2023 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego za 2022 rok