Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

14.11.2014 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego ZE PAK S.A. za III kwartał 2014 r.
28.08.2014 Publikacja skonsolidowanego raportu ZE PAK S.A. za I półrocze 2014 r.
20.08.2014 Dzień wypłaty dywidendy
06.08.2014 Dzień ustalenia prawa do dywidendy z zysku za rok 2013
25.06.2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
15.05.2014 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego ZE PAK S.A. za I kwartał 2014 r.
20.03.2014 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego ZE PAK S.A. za 2013 r.
23.01.2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK S.A.