Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

13.11.2015 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
14.10.2015 Dzień wypłaty dywidendy
28.09.2015 Dzień ustalenia prawa do dywidendy z zysku za rok 2014
31.08.2015 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r.
29.06.2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
14.05.2015 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego ZE PAK S.A. za I kwartał 2015 r.
20.03.2015 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego ZE PAK S.A. za 2014 r.