Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

"record day" dla WZA planowanego na 26 czerwca 2019

W tym dniu należy być akcjonariuszem ZE PAK SA (tj. na rachunku papierów wartościowych muszą być zapisane akcje Spółki) by móc uczestniczyć w WZA zaplanowanym na 26 czerwca 2019. 

powrót