Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

27.12.2012 Akcje ZE PAK w indeksie sWIG80
14.11.2012 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r.
05.11.2012 Akcje ZE PAK weszły w skład portfeli indeksów: WIG, WIG-Poland oraz WIG-energia.
30.10.2012 Pierwszy dzień notowań akcji ZE PAK na GPW
26.10.2012 Przydział akcji sprzedawanych
25.10.2012 Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów instytucjonalnych
23.10.2012 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów instytucjonalnych
22.10.2012 Publikacja ceny sprzedaży, ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
19.10.2012 Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych
11.10.2012 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych
10.10.2012 Publikacja prospektu
10.10.2012 Publikacja ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych