Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

14.11.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
15.10.2016 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za III kwartał 2016 roku
31.08.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r.
01.08.2016 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I półrocze 2016 roku
28.06.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
03.06.2016 Targi Akcjonariat
16.05.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.
02.05.2016 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I kwartał 2016 roku
21.03.2016 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.
21.01.2016 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za 2015 rok