Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

25.11.2020 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku
17.10.2020 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
30.09.2020 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku
11.08.2020 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
29.06.2020 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
19.06.2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
03.06.2020 "record day" dla WZA planowanego na 19 czerwca 2020 roku
19.04.2020 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
03.04.2020 Publikacja skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2019
03.04.2020 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
18.02.2020 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego za 2019 rok