Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

14.11.2013 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego ZE PAK S.A. za III kwartał 2013 r.
07.11.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK S.A.
29.08.2013 Publikacja skonsolidowanego raportu ZE PAK S.A. za I półrocze 2013 r.
26.06.2013 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK S.A.
15.05.2013 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego ZE PAK S.A. za I kwartał 2013 r.
20.03.2013 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego ZE PAK S.A. za 2012 r.
18.03.2013 Akcje ZE PAK w indeksie mWIG40
21.02.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A.