Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

01.12.2017 Konferencja spółek sektora energetycznego oraz surowcowego
14.11.2017 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
15.10.2017 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za III kwartał 2017 roku
27.09.2017 Konferencja - Dzień Inwestora: Energetyka, górnictwo i paliwa 2017
31.08.2017 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.
16.08.2017 Dzień wypłaty dywidendy
04.08.2017 Dzień ustalenia prawa do dywidendy z zysku za 2016 rok
01.08.2017 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I półrocze 2017 roku
28.06.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
15.05.2017 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.
15.04.2017 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
21.03.2017 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
19.02.2017 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za 2016 rok