Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

26.11.2024 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2024 roku
27.10.2024 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za III kwartał 2024 roku
24.09.2024 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku
25.08.2024 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I półrocze 2024 roku
28.05.2024 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku
30.04.2024 Publikacja skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2023
30.04.2024 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
28.04.2024 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
18.03.2024 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego za 2023 rok