Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 roku o godzinie 1400 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia znajdują się w zakładce Walne Zgromadzenia .

powrót