Strona główna ZE PAK S.A.

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

14.11.2017 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
15.10.2017 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za III kwartał 2017 roku
31.08.2017 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.
01.08.2017 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I półrocze 2017 roku
15.05.2017 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.
15.04.2017 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
21.03.2017 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
19.02.2017 Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego za 2016 rok