Strona główna ZE PAK S.A.

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 czerwca 2024 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK SA z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku o godzinie 15:00 w Warszawie przy ulicy Al. Stanów Zjednoczonych 61a.

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Zgłoszenie kandydata do RN i projekt uchwały (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok (otwórz
 • Sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK SA oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2023 roku (otwórz)
 • Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok (otwórz
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2023 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku (otwórz)
 • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za 2023 rok (otwórz)
 • Projekt "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA" (otwórz)
 • Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie ZE PAK SA w dniu 24 czerwca 2024 roku (otwórz)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (otwórz)
 • Transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (otwórz