Strona główna ZE PAK S.A.

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 stycznia 2021 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 roku o godzinie 11.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wystąpienia do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin (otwórz)
 • Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu: wyciąg z uchwały Rady Nadzorczej (otwórz)
 • Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu: projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 18 stycznia 2021 roku (otwórz)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (otwórz)
 • Transmisja z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (otwórz)