Strona główna ZE PAK S.A.

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 czerwca 2020 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 11.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Wniosek akcjonariusza dotyczący zmian w porządku obrad (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok (otwórz
 • Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku (otwórz)
 • Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok (otwórz
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2019 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku (otwórz)
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu ZE PAK SA z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok 2019 (otwórz)
 • Projekt "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA" (otwórz)
 • Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 19 czerwca 2020 roku (otwórz)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (otwórz)
 • Transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (otwórz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 września 2020 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 17 września 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 22 października 2019 roku w sprawie połączenia ZE PAK SA z PAK Infrastruktura Sp. z o.o. (otwórz)
 • Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 15 lipca 2020 w sprawie połączenia ZE PAK SA z PAK Infrastruktura Sp. z o.o. (otwórz)
 • Plan połączenia ZE PAK SA z PAK Infrastruktura Sp. z o.o. sporządzony dnia 16 lipca 2020 roku (otwórz)
 • Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 17 września 2020 roku (otwórz)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (otwórz)
 • Transmisja z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (otwórz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 1 grudnia 2020 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2020 roku o godzinie 12.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 1 grudnia 2020 roku (otwórz)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (otwórz)
 • Transmisja z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (otwórz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 grudnia 2020 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020 roku o godzinie 13.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie połączenia ZE PAK SA z Elektrownią Pątnów II Sp. z o.o. (otwórz)
 • Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 4 listopada 2020 w sprawie połączenia ZE PAK SA z Elektrownią Pątnów II Sp. z o.o. (otwórz)
 • Plan połączenia ZE PAK SA z Elektrownią Pątnów II Sp. z o.o. sporządzony dnia 5 listopada 2020 roku (otwórz)
 • Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 9 grudnia 2020 roku (otwórz)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (otwórz)
 • Transmisja z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (otwórz