Strona główna ZE PAK S.A.

Podstawowe informacje na temat oferty

Podstawowe informacje na temat oferty

Podstawowe informacje na temat oferty

 

Emitent

Zespół Elektrowni “Pątnów-Adamów-Konin” S.A. (“ZE PAK”, “PAK”).

Inwestorzy

Inwestorzy indywidualni: 15% wartości oferty, z możliwością zwiększenia do 25%.

Polscy i zagraniczni inwestorzy instytucjonalni: 75% - 85% wartości oferty.

Akcjonariusz sprzedający

Skarb Państwa - do 50% akcji ZE PAK (t.j. do 26.013.000 akcji).

Stabilizacja kursu akcji

Do 10 % ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych.

Umowny zakaz sprzedaży akcji (lock-up).

Okres obowiązywania lock-upu: 6 miesięcy dla ZE PAK, głównych akcjonariuszy i Skarbu Państwa (pod warunkiem, że Skarb Państwa nie sprzeda wszystkich akcji objętych ofertą).

Rynek notowań

Rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Globalni współkoordynatorzy oferty

Współzarządzający budowaniem księgi popytu