Strona główna ZE PAK S.A.

Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

2024

Raport bieżący CG nr 1/2024 (otwórz)

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (otwórz)

   

2023

Raport bieżący CG nr 1/2023 (otwórz)

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (otwórz)

   

2022

Raport bieżący CG nr 1/2022 (otwórz)

Informacja dotycząca incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

   

2021

Od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku Spółka ZE PAK S.A. podlegała zasadom i rekomendacjom zawartym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.


Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad i rekomendacji zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (otwórz)

        

Od 1 lipca 2021 roku Spółka ZE PAK S.A. podlega nowemu zbiorowi zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW  – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Tekst Dobrych Praktyk jest opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021


Raport bieżący CG nr 1/2021 (otwórz)

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (otwórz)


2020

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku (otwórz)


2019      

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku (otwórz)     

     

Informacja na temat braku polityki różnorodności (otwórz)

 

Informacja na temat reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki (otwórz)

 

2017

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku (otwórz)

 

2016

Raport bieżący CG nr 1/2016 (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku (otwórz)

 

 

2015

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2014-2015 (otwórz

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki (otwórz)

Raport bieżący CG nr 1/2015 (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku (otwórz)

 

2014

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2013-2014 (otwórz) 

Raport bieżący CG nr 1/2014 (otwórz)

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki: (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku (otwórz)

 

2013 

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2012-2013 (otwórz)

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki: (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (otwórz)

 

2012

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2011-2012 (otwórz)

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki: (otwórz)