Strona główna ZE PAK S.A.

Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad i rekomendacji zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (otwórz)

 

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku (otwórz)

      

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku (otwórz)     

     

Informacja na temat braku polityki różnorodności (otwórz)

 

Informacja na temat reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki (otwórz)

 

2017

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku (otwórz)

 

2016

Raport bieżący CG nr 1/2016 (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku (otwórz)

 

 

2015

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2014-2015 (otwórz

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki (otwórz)

Raport bieżący CG nr 1/2015 (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku (otwórz)

 

2014

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2013-2014 (otwórz) 

Raport bieżący CG nr 1/2014 (otwórz)

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki: (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku (otwórz)

 

2013 

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2012-2013 (otwórz)

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki: (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (otwórz)

 

2012

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2011-2012 (otwórz)

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki: (otwórz)