Strona główna ZE PAK S.A.

Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad i rekomendacji zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (otwórz)

 

Informacja na temat braku polityki różnorodności (otwórz)

 

Informacja na temat reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki (otwórz)

 

2017

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku (otwórz)

 

2016

Raport bieżący CG nr 1/2016 (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku (otwórz)

 

 

 

2015

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2014-2015 (otwórz

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki (otwórz)

Raport bieżący CG nr 1/2015 (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku (otwórz)

 

2014

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2013-2014 (otwórz) 

Raport bieżący CG nr 1/2014 (otwórz)

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki: (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku (otwórz)

 

2013 

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2012-2013 (otwórz)

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki: (otwórz)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (otwórz)

 

2012

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki w latach 2011-2012 (otwórz)

Informacja na temat braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki: (otwórz)