Strona główna ZE PAK S.A.

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

 

PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANE WSKAŹNIKI FINANSOWE 2022 2021 2020 2019    2018 2017

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

5,13% (12,95%) (10,26%) (15,50%) (20,12%) 7,51%

Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)

1,20 1,02 0,96 0,98 0,74 1,01

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,73 0,84 0,67 0,62 0,56 0,49

Wskaźnik rentowności na aktywach
(zysk netto/aktywa ogółem)

4,74% (9,58%) (7,87%) (14,31%) (11,98%) 4,12%

 

Podstawowe skonsolidowane wskaźniki finansowe (pobierz )