Strona główna ZE PAK S.A.

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

 

PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANE WSKAŹNIKI FINANSOWE 2017 2016 2015 2014 2013

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

7,51% 9,25% (63,77%) 2,93% 8,38%

Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)

1,01 0,87 1,00 0,98 1,06

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,49 0,55 0,62 0,44 0,42

Wskaźnik rentowności na aktywach
(zysk netto/aktywa ogółem)

4,12% 5,21% (37,79%) 1,14% 3,58%

 

Podstawowe skonsolidowane wskaźniki finansowe (pobierz )