Strona główna ZE PAK S.A.

Konferencje wynikowe

Konferencje wynikowe

Konferencje wynikowe

Konferencje wynikowe organizowane są w formie wideokonferencji w trybie kwartalnym po opublikowaniu wyników finansowych Grupy ZE PAK SA. Terminy publikacji raportów okresowych można znaleźć w kalendarium wydarzeń.

   

Aby wziąć udział w konferencji wynikowej należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres ri@zepak.com.pl . W zgłoszeniu należy podać adres mailowy, na jaki zostanie wysłane zaproszenie do udziału w konferencji.