ZE PAK S.A. WEBSITE

Basic financial ratios

Basic financial ratios

Basic financial ratios

 

BASIC CONSOLIDATED
FINANCIAL RATIOS
2018 2017 2016 2015 2014 2013

Sales profability
(Net profit/Sales revenues)

(20,12%) 7.51% 9.25% (63.77%) 2.93% 8.38%

Current ratio
(Current assets/Current liabilities)

0,74 1.01 0.87 1.00 0.98 1.06

Overall debt ratio
(Total liabilities/Total assets)

0,56 0.50 0.55 0.62 0.44 0.42

Return on assets 
(Net profit/Total assets)

(11,98%) 4.12% 5.21% (37.79%) 1.14% 3.58%

 

Basic consolidated financial ratios (download )