Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy ZE PAK SA za 2018 rok

1. List Prezesa Zarządu (otwórz)

2. Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego (otwórz

3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe (otwórz)

4. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności (otwórz)

5. Oświadczenie Zarzadu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych (otwórz)

6. Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu (otwórz)

7 Ocena Rady Nadzorczej (otwórz

powrót