Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raport Roczny ZE PAK SA

1. List Prezesa Zarządu (otwórz)

2. Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego (otwórz)

3. Sprawozdanie Finansowe (otwórz)

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności (otwórz)

5. Oświadczenie Zarządu na temat rzetelności sprawozdań (otwórz

6. Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu (otwórz)

7. Ocena Rady Nadzorczej (otwórz)

8. Raport SA-R (otwórz)

powrót