Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 3/2016

Odmówienie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej dotyczącej wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II za 2008 rok

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014, 38/2014 oraz informacji dotyczących postępowania sądowego w sprawie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki, dalej „Elektrownia Pątnów II”) za 2008 rok, zawartych w sprawozdaniach okresowych, informuje, że w dniu 24 lutego 2016 roku Spółka powzięła informację, że Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Elektrowni Pątnów II od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 roku, w sprawie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych za 2008 rok. Orzeczenie Sądu Najwyższego kończy postępowanie w sprawie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II za 2008 rok.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 roku jest prawomocny i podlega wykonaniu przez Elektrownię Pątnów II. Zgodnie z ustaleniami, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2014, dokonanymi pomiędzy Elektrownią Pątnów II a Zarządcą Rozliczeń S.A. kwota będąca przedmiotem sporu jest sukcesywnie spłacana Zarządcy Rozliczeń S.A. zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Zadroga – Wiceprezes Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

powrót